Žluťásek 2017
I am here

Žluťásek 2017

ŽLUŤÁSEK se pro nízk­ou před­pok­lá­danou účast ruší, a pře­sou­vá se na říjen.   Marťan 

Read More
Odborky
I am here

Odborky

Nové výzvy při plnění nových odborek. Už je znáš? Kolik jich dokážeš zvlád­nout? Požádej svého vedoucího, aby ti s nimi pomohl. www.odborky.cz  

Read More

PRAZDNINY

23.2 a 24.2. 2017 schuzka neb­ude PRAZDNINY

Read More

Schuzka

DNE 10. 2. 2017 BYLA SCHUZKA ZRUŠENA! Děku­je­me za pochopení.

Read More

Přihláška na tábora Racků již ke stažení!

Prih­laskatabor2017a    Prih­laskatabor2017b   Prih­laskatabor2017c .  

Read More

Poslední výzva k registraci

Připomínám kdo ještě neučinil, tak don­este ten­to týden na schůzky reg­is­traci!   Marťan

Read More

Orlovy 2017”

Do 31.1 potře­bu­je­me potvrdit účast kvůli dopravě a jídle na mates.zaki@seznam.cz nebo kotlastomas@gmail.com a nebo 733593170 a 604513352 Odjezd: Pátek 3.2.   a) 14:45 z vlakového nádraží vlakem b) 16:45 od loděnice auty O vari­antě bude­te infor­mováni PODLE POČTU POTVRZENÝCH ÚČASTÍ Návrat: Neděle 5.2. cca 13 – 14 hod­i­na Akce bude v hájence Černé lesy kousek za Brt­nicí Stravování je připraveno na celou sobo­tu a neděli do obě­da -> na páteční večer si vzít jíd­lo vlast­ní. Sebou neza­pomeňte: spacák, skaut­ské potře­by (lanko, nůž, KPZ, zápis­ník, stezku), hygienu, věci na spaní, teplé věci na ven, přezutí, náhrad­ní ponožky když se promácha­jí boty, rukav­ice, hudeb­ní nástroj,…

Read More

Start nového roku

Doufám, že jste si všich­ni přes váno­ce náležitě odpočin­uli a jste na rok 2017 plní energie! Nejbližší akce: 5.1.      17:00   Loděnice — Schůzka vlčat 6.1.      17:00   Loděnice — Schůzka skautů 12.1.    17:00   Bazén      — Společná schůzka v bazénu  Důležitá věc: Vybíráme reg­is­traci&odd­ílový příspěvek na rok 2017 — 600Kč na čle­na. Reg­is­trace se kon­cem měsíce ode­vzdává vyšším orga­ni­za­čním jed­notkám, takže to HOŘÍ Marťan

Read More

Vánoční schuzka

Dne 16.12.2016 se bude konat ve skaut klubu od 17:00 vánoční schuzka pro všech­ny členy odd­ílu. Ve čtvrtek neb­ude. s sebou: přezutí, cukroví, dárky pro ostatní,nůžky, balící papír, jed­nu ozdobu na rozbití.   SCHUZKA SE BUDE KONATKROJICH

Read More

BAZEN

Dne 9.12. 2016 jde­me do bazenu sraz 16:45 u bazenu v are­alu Kotli­na. S sebou: ručník, šam­pon, 100kč na vstup, plavecké brýle (kdo vlast­ní), tašku na mokré věci 😉 délka jako u nor­mál­ní schuzky

Read More