Ida Čtvrtečková

8.5.2017

Ve stře­du, 8.5., proběh­ne kaž­doroční akce Český den pro­ti  rakov­ině, pořá­daná Ligou pro­ti rakov­ině, které se účast­ní skau­ti z celé repub­liky. Sraz v 8:00 u kašny na náměstí, před­pok­lá­daný konec kolem 12:30 tamtéž. (Záleží na tom, jak půj­dou kytičky na odbyt). Pokud by něk­do chtěl zpět­ně odd­ílovou omlu­venku ze školy, dejte mi prosím vědět. Tel. 731 136 108.

Martan

24.4.2017

v Sobo­tu 6.5. proběh­ne výprava do okol­ní přírody s vařením polévky (esuš, lžíce, přísady s sebou!). Vezměte si taky psací potře­by.

Výprava je pro všech­ny!

Sraz v 8:00 u loděnice.

Před­pok­lá­daný návrat je v 16:00 tamtéž.

Marťan

Ida Čtvrtečková

22.4.2017

Zve­me všech­ny příznivce odd­ílu Racků (rozumějte skau­ty, skautky, světlušky, vlčata, rodiče, prar­o­diče atd.) na střediskové pálení čar­o­dějnic! Akce proběh­ne v sobo­tu, 22. 4. od 17:00 za naší loděnicí. Dřevo na oheň a vidlice na buř­ty jsou zajištěny, občer­stvení si přineste své. Doprovod­ný pro­gram pro děti zajištěn.

Martan

30.3.2017

V pátek schůzka už neb­ude.

Proběh­la celkem úspěšně v úterý.

Příští schůzka bude zase v úterý od půl páté!

Martan

8.3.2017

ŽLUŤÁSEK se pro nízk­ou před­pok­lá­danou účast ruší, a pře­sou­vá se na říjen.

 

Marťan

Martan

24.1.2017

Připomínám kdo ještě neučinil, tak don­este ten­to týden na schůzky reg­is­traci!

 

Marťan