Výprava 27.–29. 1.

O vík­endu 27. — 29. 1.  se uskuteční výprava vlčušek a skautů a skautek do Zálesí u Horní Krupé, kde bude­me uby­to­vaní u Lukesů na chatě.
Sraz: v pátek 27.1. v 17:45 na vlakovém nádraží v Havlíčkově Brodě
Návrat: v neděli 29. ve 14:00 tamtéž
S sebou: Spacák a kari­matku, přezůvky, 300 Kč, páteční večeři (prvním společným jídlem bude sobot­ní sní­daně), skaut­ské potře­by (nůž, lanko, stezka, kpz, tužka se zápis­níkem), hygienu a pravidel­ně uží­vané léky, oblečení a obuv na ven, převlečení na doma, spod­ní prád­lo, ponožky.
V pátek 27. 1. kvůli výpravě neproběh­ne schůzka vlčat a světlušek.

Plán akcí do léta 2023

kdy co pro koho
  leden
7.- 8. 1. Pra­hou plnou strašidel skau­ti
před­pok­ládáme 27. — 29. 1. Orlovy vlčušky, skau­ti
  únor
25. 2. Výprava se zim­ní tématik­ou vlčušky, skau­ti
  březen
17.–19. 3. Žluťásek vlčušky, skau­ti
  duben
před­pok­ládáme 22.4. Svo­jsíkův závod skau­ti
29. 4. Výprava do zoo vlčušky
  květen
3.- 8. 5. Národ­ní skaut­ské jam­boree již nahlášené skautky
27.- 28. 5. Cyklovýprava vlčušky, skau­ti
  prázd­niny
1. — 15. 7. Tábor všich­ni
18. — 22. 7. Puťák skau­ti

Výprava na Veselý Kopec 3. 12.

V sobo­tu 3.12. se opět půjde­me podí­vat na Váno­ce na Veselém Kop­ci a ces­tou si opeče­me buřt k obě­du.

Sraz bude na 7:45 na vlakovém nádraží.

Návrat v 18:00 tamtéž.

S sebou: 100,- Kč, teplé oblečení, pevné boty, svačinu a pití, skaut­ské potře­by, pláštěnku, menší kapes­né.

Na ladovsk­ou zimu to zatím nevy­padá, ale to nám nez­abrání s před­sti­hem načer­pat Vánočního ducha 🙂

Těšíme se na vás

Výprava 12. 11.

Tuto sobo­tu (12. 11.) proběh­ne výprava na zřícen­inu hradu Rokšte­jn:
— sraz: 8:45 na nádraží v Havlíčkově Brodě
— návrat v 17:00 tamtéž
— s sebou: oblečení a boty do terénu, ešus, lží­ci, skaut­ské potře­by, pití na celý den, svačinu, starý kartáček na zuby, skaut­ský šátek na krk a přísady do bramb­o­račky, kter­ou si bude­me společně vařit

Děti, prosím, přih­lašu­jte Idě nebo Janče do čtvrtka 10. 11.

Díky a těším se!

Zamykání Sázavy

O vík­endu 14. — 16. říj­na vyrazíme na výpravu, během které již tradičně zamkne­me řeku Sáza­vu u jejího pramene.

Sraz bude v pátek 14. říj­na v 18:00 na vlakovém nádraží.

Konec bude v neděli v 12:00 tamtéž.

S sebou: 500,- Kč, večeře na pátek, láhev na pití (ter­moska asi neb­ude od věci), spacák, kari­matka, přezutí, ešus, příbor, hygiena, věci na spaní, dobré oblečení a boty, pláštěnka/nepromokavá bun­da, skaut­ské potře­by (lanko, zápis­ník, psací potře­by, zavírací nůž), skaut­ský šátek, batoh.

Těšíme se na vás.

Bohužel to zna­mená, že v pátek 14. 10. neb­ude schůzka vlčat a světlušek.

Plán akcí podzim 2022

Kdy Co
8. říj­na výprava pro ben­jaminky
14. — 16. říj­na výprava — zamykání Sáza­vy
4. listopadu akce pro starší skau­ty
12. listopadu výprava
3. pros­ince výprava na Veselý kopec
16. pros­ince Vánoční schůzka ve Skautk­lubu

Změ­na pro­gra­mu vyhrazena 🙂

Napříč Prahou přes 3 jezy

Tak jako každý rok i letos jsme se zúčast­nili závo­du Napříč Pra­hou přes 3 jezy. Ten­tokrát se nám podařilo postavit dvě posád­ky skautů a skautek. Závod nám sice pro­pršel, ale to nám nez­abránilo dojet si pro nád­h­erné 9. a 10. mís­to.

Všem účast­níkům bych chtěl poděko­vat za skvělý závod a nasazení navz­do­ry nepřízni počasí.

Fotky z letošního závo­du můžete najít zde.

Schůzky v novém roce 2022/2023

Poma­lu se nám blíží září a s ním i začátek nového skaut­ského roku. S ním dojde k určitým změnám v konání schůzek z důvo­du jejich zabezpečení vedoucími.

Skautky a skau­ti
pondělí 17:00–18:30
povede Marťan a Lief

Ben­jamín­ci
čtvrtek 16:00–17:00
povede Janča a Rakša

Světlušky a vlčata
pátek 16:30 — 18:00
povede Ron­ja a Lobo

První společná schůzka proběh­ne 23. 9. od 17:00 ve Skaut klubu.