Archiv pro rubriku: Plán akcí

Plán akcí jaro 2020

Aktu­al­i­zováno 5. 1. 2020

KDY CO
9. a 10. 1. První schůzky v novém roce
17. 1. Schůzka v bazénu
1. 2. Zim­ní výprava
14. 2. Schůzka v bazénu
21. – 23. 2. „Orlovy“
13. 3. Schůzka v bazénu
21.–22. 3. Žluťásek
18. – 19. 4. Výprava
13. 5. Květi­nový den
16. 5. Sjíždění Sáza­vy
18. 7. – 1. 8. Stálý tábor

Změny v plánu vyhrazeny 🙂

 

Plán akcí podzim 2019

 

 

Datum Akce Pro koho Náplň
2.11. Zamykání Sáza­vy Všich­ni Zamknutí řeky na zim­ní období pří­mo u jejího pramene.
29.11.–1.12. Výprava do Žďáru nad Sáza­vou Všich­ni Vík­endová výprava
20.12. Vánoční schůzka Všich­ni Slavnos­t­ní schůzka v kro­jích

Plán akcí 2019

Datum Akce Mís­to / Čas Vedoucí Náplň
LEDEN
3.1. 1. vlčát­ská schůzka loděnice
4.1 1. skaut­ská schůzka loděnice
13.1. instruk­táž pro vedení klub Mari školení pro vedení
18.1. bazén Kotli­na 17h Mari
12.1. výprava Pra­ha Ron­ja, Van­go
ÚNOR
15. — 17. 2. Orlovy bude ještě určeno
22.2. Bazén Kotli­na 17h Mari hledání ztra­cené Archy
BŘEZEN
9.3. ? výprava Tori s vařením
23.–24.3. Žlutásek
DUBEN
5. — 7.4. K+K ?? vedení
13.4. výprava Doubravka Ron­ja
18.4 velikonoční schuzka Van­go vlčata, žabičky
27.4. Ivanče­na 950m.n.m. Ostrava Lief starší skau­ti
KVĚTEN
11.–12.5. Sázava
ČERVEN
20.6. předtáborová schuzka
8.- 9.6. cyklovýprava
22.6. před­stavba táb­o­ra
29.6.–13.7 tákor Kladiny 2019 Kladiny

 

Plán akcí na jaro 2018

Datum Akce Mís­to / Čas Náplň
Leden
4.1. 1.schuzka v roce 2018 pro vlčata žabičky loděnice / od 17h zahá­jení nového roku
5.1. 1.schuzka v roce 2018 pro skau­ty loděnice / od 17:30h
12.1. bazén Kotli­na od 16:45
13.1. Pra­ha plná strašidel Pra­ha
27.1. Námořnický bál Ostrava
20.1. zim­ní výprava okolí HB výprava do okolí s vařením
Únor
2.2. Ron­ja Ples Havlíčkův Brod
2.2. není skaut­ská schuzka polelet­ní prázd­niny
9.2. bazen Kotli­na od 16:45
16. — 18. 2. “Orlovy” Brt­nice?
Březen
10. 3. výprava podle hlasování dětí
24. — 25.3. Žlutásek Řed­kovák
29. — 30. schuzky zrušeny jarní prázd­niny
Duben
6. — 8.4. K + K Loučovice u Lip­na sezná­mení s Nav­igámem
27. -30. 4. Scare
? Čistá řeka Sázava
Květen
8.5. Trhy řeme­sel park
9.5. Květi­nový den
11. — 13. 5. Seals (čeka­tel­ský kurz)
25. 27. 5. Viet­nam War Games Tře­boňsko akce pro rovery
12. — 13.5. Slavon­ice Výprava
Čer­ven
7. — 10.6. Nav­iga­mus Lip­no
23. 6. před­stavba táb­o­ra
Čer­venec
30.6. — 14.7. stálý tábor Kladiny
?23.- 29. 7.? putovní tábor 15+

Plán akcí zima 2016

Datum                      Akce                        Mís­to / Čas Náplň
28.9.                       3 Jezy                             Pra­ha                       Závod dvou posádek
30.9.                    Vázané stavby       bude ještě upřes­něno
8.10.                    Brigá­da Kladiny               Kladiny                         vysekávání náletů
15. — 16.10.             Cas­to­ria                     Řed­kovák                         rád­cov­ský kurz
21. — 22.10.       Hal­loween schůzka       loděnice od 17h
22.10.               Zažímáme světýlko        Skaut klub od 9h                  rukodělky
28. — 29.10.         Střediskový sněm
4. — 6.11.               Teri­da výprava            bude ještě upřes­něno       ori­en­tace v terenu
25.11.                       Bazen                          Kotli­na 16:45               plavecké doved­nos­ti
25. — 27.11.              K + K                        Žďár nad Sáza­vou
3.12.                      Terka ples                         KD Ostrov                    kon­fe­ty s sebou
9.12.                        Bazen                               16:45                       plavecké doved­nos­ti
16.12.             odd­ílová vánoční schuzka        17:00
17.12.          středisková vánoční schuzka      16:00
27.12.            sil­ve­stro­vský pinec                skaut klub                           tur­naj

Plán akcí 2016

Datum Akce Mís­to a čas Vedoucí Náplň
(7)8.1. první schůzka v novém roce Loděnice 17:00
15.1. Bazén Kotli­na 17:00 Plavání
23.1. Výprava — zim­ní aktiv­i­ta bude upřes­něno Lobo lyže nebo brusle — podle počasí
29.1. polo­let­ní prázd­niny — NEBUDE SCHUZKA
5.2. Bazén Kotli­na 17:00 Plavání
11 a 12.2. Neb­u­dou schůzky -
Jarní prázd­niny
26.2. — 28.2. “Orlovy” Orlovská mys­liv­na nebo Bělice u Kaliště Rack­ové + Pavouci Dobro­družství v neznámé kra­jině
19.3. — 20.3. Žluťásek RS Řed­kovec
Sob­o­ta 8:30
Bobři Kurz pro všech­ny vlčata a žabičky
1.4. — 3.4. K+K sraz kapitánů
16.4. Výprava Ron­ja
28.4. — 1.5. SkaRe Seč Skaut­ské závody v plachtění
7.5. ZVAS bude upřes­něno Bobři / Marťan Závod Vlčat a Světlušek
 8.5. Trhy řeme­sel Has­tr­man v parku Skau­ti Prezen­tace pro veře­jnost
4.6. — 5.6. Odd­ílová Sázava -
(s rodiči)
V sobo­tu od Loděnice Lobo vík­endové splutí do Světlé
25.6. Před­stavba táb­o­ra Kladiny Marťan Připravení tábořiště na provoz
2.7. — 16.7. Tábor Kladiny Marťan
6.8. Bourání táb­o­ra
konec Srp­na Plachtění Pol­sko Marťan Týden na Mazurách
10.9. — 11.9. stavba pod­sad Šmolovy Mari
24.9. — 25.9. stavba pod­sad Šmolovy Mari
Spusti­la se STS. Kdo má zájem o lev­né volání + v síti gratis, ozvěte se vedení. Reg. člen může mít až 3 čís­la.
Skaut­ské energie -> poměrně lev­né dodávky elek­třiny a plynu
Skaut­ský email — je možnost mít zdar­ma email @skaut.cz od google. Kromě neomezené velikosti schrálky máme i neomezenou velikost na google disku — skvělé mís­to na zálo­hu všech dat.

Plán akcí — zima 2015

Plán akcí ZIMA 2015
Datum Akce Mís­to a čas Před­pok­lá­daná účast Náplň
9. 10. -11. 10. Výprava (Miki) Vlčata a Svetlušky
17.10. Zažíháme světýlko Skaut klub dopoled­ne Vlčata rukodělky
24.10. — 25.10. Cas­to­ria RS Řed­kovec Skau­ti rád­cov­ská kurz
7.11. Výprava Všich­ni
20.11. — 22.11. K + K Havlíčkův Brod Vedení Zjis­tit co se děje ve vodáck­ém světě
13.11. Schůzka v bazénu Kotli­na 16:45 Výuka a procvičování plavání
4.12. Schůzka v bazénu Kotli­na 16:45 Výuka a procvičování plavání
18.12. Vánoční schůzka 16:00 — 19:30 S.Klub Všich­ni Závěr roku pod stromeck­em
Sil­ve­stro­vskej Pinec Skaut klub Všich­ni ping-pon­gový tur­naj
8.1. První schůzka skautů Loděnice Všich­ni
Do Vánoční schůzky bude­me vybírat reg­is­traci na rok 2016 a odd­ílový poplatek, celkem 600Kč
Spusti­la se STS. Kdo má zájem o lev­né volání + v síti gratis, ozvěte se vedení. Reg. člen může mít až 3 čís­la.
Je možné využí­vat skaut­ské energie -> dodávky elek­třiny a plynu

 

Plán akcí — léto 2015

Plán akcí Léto 2015
Datum Akce Mís­to a čas Vedoucí Náplň
23.1. Bazén Kotli­na 16:45 Black + Zden­da Plavání
24.1. Schůzka pro rodiče Skaut klub 9:00 Marťan Co máme v plánu na ten­to rok
13.2. — 15.2. “Orlovy” Bělice u Kaliště Rack­ové + Pavouci Dobro­družství v neznámé kra­jině
20.2. Bazén Kotli­na 16:45 Black + Zden­da Plavání
14.3. — 15.3. Žluťásek RS Řed­kovec
Sob­o­ta 8:30
Bobři Kurz pro všech­ny vlčata a žabičky
21.3. Výprava Lobo Příro­da, vaření
17.4. — 19.4. K+K V blízkosti Seče Pro aktivní vedoucí
25.4. — 26.4. Svo­jsíkáč Bobři Závod pro skau­ty
30.4. — 3.5. SCARE Seč Skaut­ské závody v plachtění
30.5. — 31.5. Čajová plavba Dalešická přehrada Žlutá ponorka Akce pro vod­ní skau­ty z regionu
4.6. — 7.6. Nav­iga­mus Seč Mari Celostát­ní akce kde nemůžete chy­bět
27.6. Před­stavba táb­o­ra Kladiny Marťan Připravení tábořiště na provoz
4.7. — 18.7. Tábor Kladiny Marťan
2.8. — 8.8. (1.8. na noc odjezd) Plachtění Itálie <-> Kor­sika Marťan Plachtění na moři
Spusti­la se STS. Kdo má zájem o lev­né volání + v síti gratis, ozvěte se vedení. Reg. člen může mít až 3 čís­la.
Skaut­ské energie -> poměrně lev­né dodávky elek­třiny a plynu
Skaut­ský email — je možnost mít zdar­ma email @skaut.cz od google. Kromě neomezené velikosti schrálky máme i neomezenou velikost na google disku — skvělé mís­to na zálo­hu všech dat.

 

Plán akcí — léto 2014

Plán akcí — léto 2014

Datum Akce Mís­to a čas Před­pok­lá­daná účast Náplň
Út 7.1. První schůzka vlčat a světlušek Loděnice 17:00 vlčata / světlušky
Pá 10.1. První schůzka skautů a Skautek Loděnice 17:00 skau­ti / skautky
Pá 17.1. Bazén 16:45 před bazénem Kotli­na všich­ni schůzka v bazénu
So 25.1. Výprava bude upřes­něno všich­ni příro­da s Black­em
Pá 7.2. Bazén 16:45 před bazénem Kotli­na všich­ni schůzka v bazénu
Pá-Ne 14–16. 2 . Orlovy odjezd bude 14.2. ze schůzky všich­ni Ter­mín zatím není potvrzen, až bude defin­i­tivní dáme vědět
So 1.3. Výprava bude upřes­něno všich­ni
Pá 7.3. Bazén 16:45 před bazénem Kotli­na všich­ni schůzka v bazénu
Út 11.3. + Pá 14.3. SCHŮZKA NENÍ PRÁZDNINY  ————–  ————–
So-Ne 22–23.3. Žluťásek RS Řed­kovec vlčata / světlušky vík­endový kurz vlčat a světlušek
Duben ZVAS ter­mín a mís­to bude upřes­něno vlčata / světlušky Závody pro vlčata a světlušky
So 5.4. Stavba kuchyně dodělávky na kuchyni akční dobro­vol­ní­ci kam­na, poličky, klem­píři­na a další
So 19.4. Velikonoční Sázava Přibyslav – Brod roveři / skau­ti jíz­da v ledové vodě : )
Čt-Ne 1–4. 5. SKARE Seč všich­ni Skaut­ská Regata — závody v plachtění
So-Ne 31.5. — 1.6. Čajová plavba Lav­ičky → Dalešice zábavný závod pořá­daný Tře­bíčskými skau­ty
So-Ne 7–8. 6. Odd­ílová Sázava Brod – Světlá všich­ni
So 21.6. Před­stavba Kladiny roveři / rodiče / skau­ti příprava tábořistě
So-So 28.6. — 12.7. Let­ní Tábor Kladiny všich­ni dle pro­gra­mu
St-Ne 16–20. 7. Puťák zvolená řeka — podle stavu vody roveři / skau­ti sjezd řeky
St-Pá 13–22. 8. Námořní Akademie roveři Čeka­tel­ský lesní kurz

Plán akcí — léto 2014

Plán akcí — léto 2014

Datum Akce Mís­to a čas Před­pok­lá­daná účast Náplň
Út 7.1. První schůzka vlčat a světlušek Loděnice 17:00 vlčata / světlušky
Pá 10.1. První schůzka skautů a Skautek Loděnice 17:00 skau­ti / skautky
Pá 17.1. Bazén 16:45 před bazénem Kotli­na všich­ni schůzka v bazénu
So 25.1. Výprava bude upřes­něno všich­ni příro­da s Black­em
Pá 7.2. Bazén 16:45 před bazénem Kotli­na všich­ni schůzka v bazénu
Pá-Ne 21–23. 2 . Orlovy odjezd bude 21.2. ze schůzky všich­ni
So 15.3. Výprava bude upřes­něno všich­ni
Pá 7.3. Bazén 16:45 před bazénem Kotli­na všich­ni schůzka v bazénu
Út 11.3. + Pá 14.3. SCHŮZKA NENÍ PRÁZDNINY  ————–  ————–
So-Ne 22–23.3. Žluťásek RS Řed­kovec vlčata / světlušky vík­endový kurz vlčat a světlušek
10.5. ZVAS Šla­panov vlčata / světlušky Závody pro vlčata a světlušky
So 5.4. Stavba kuchyně dodělávky na kuchyni akční dobro­vol­ní­ci kam­na, poličky, klem­píři­na a další
Ne 20.4. Velikonoční Sázava Přibyslav – Brod roveři / skau­ti jíz­da v ledové vodě : )
Po 21. 4. Velikono­ce ————– ————– ————–
Čt-Ne 1–4. 5. SKARE Seč všich­ni Skaut­ská Regata — závody v plachtění
So-Ne 23–25.5. Čajová plavba Lav­ičky → Dalešice všich­ni zábavný závod pořá­daný Tře­bíčskými skau­ty
So-Ne 7–8. 6. Odd­ílová Sázava Brod – Světlá všich­ni
So 21.6. Před­stavba Kladiny roveři / rodiče / skau­ti příprava tábořistě
So-So 28.6. — 12.7. Let­ní Tábor Kladiny všich­ni dle pro­gra­mu
St-Ne 16–20. 7. Puťák zvolená řeka — podle stavu vody roveři / skau­ti sjezd řeky
St-Pá 13–22. 8. Námořní Akademie roveři Čeka­tel­ský lesní kurz