Archiv autora: admin

Plán akcí na rok 2013

PLÁN AKCÍ NA ROK 2013
Datum: Akce: Účas­ní­ci: Vedoucí:
11.1.2013 Bazén (Kotli­na 16:45) Všich­ni Mon­ty
25–27.1. Orlovy vík­end v divočině Všich­ni Marťan/Lobo
1.2. Bazén (Kotli­na 16:45) Všich­ni Mon­ty
2.2. Deskové Hry (Skaut Klub) Všich­ni Marťan/Jáson
9.2. Výprava (Vysoká) — lyže sebou Všich­ni Monty/Jáson
22.2. Bazén (Kotli­na 16:45) Všich­ni Mon­ty
23.2. Coun­try bál Skauti/ Roveři Jáson
2.3. Výprava Všich­ni Jáson/Bllack
15.3. Bazén (Kotli­na 16:45) Všich­ni Mon­ty
23.3. Výprava Všich­ni Mari
5.4. Bazén (Kotli­na 16:45) Všich­ni Mon­ty
6.4. Výprava Všich­ni Kia/Monty
12.4. Ode­mykání Sáza­vy (Táborák) Všich­ni Marťan/Lobo
12–14.4. Ode­mykání Sáza­vy (Splutí — Sáza­vy) Všich­ni Marťan/Lobo
1.–2.6. Závody (Svo­jsíkáč) — Orlovské lesy Skau­ti Marťan/Lobo
5–9.6. Obrok Skauti/ Roveři Kia/Monty
22–23.6. Stavba Kuchyně Skauti/ Roveři Bllack/Monty
5–7.7. Výlet s rodiči / Stavba Kuchyně Všich­ni Jáson
10–14.7 Puťák Skauti/ Roveři Bllack/Lobo
11–21.8. Tábor — Mook Všich­ni Marťan/Jáson
28.9. Závody (3 Jezy) Všich­ni Bllack/Jáson
       
Prosíme o max­imál­ní respek­tování toho­to naše­ho plánu při plánování Vašich rodin­ných akcí tak, aby se Vaše děti mohly našich akcí co nejvíce zúčastňo­vat.
       
Reg­is­trace pro rok 2013: Výše poplatku je 500,-Kč a zahrnu­je částku pro ústřed­ní orgány, pojištění, střediskový a odd­ílový příspěvek a před­plat­né časopisu a novou skaut­sk­ou průkazku. Potře­bu­je­me zaplatit tuto částku do kon­ce Led­na 2013
       
Let­ní tábor: Datum je stanoven. Očekáve­jte pro­to, že kon­cem zimy vyh­lásíme závazné ter­míny pro podání přih­lášek.