Archiv autora: Lobo

Výprava na Veselý Kopec 3. 12.

V sobo­tu 3.12. se opět půjde­me podí­vat na Váno­ce na Veselém Kop­ci a ces­tou si opeče­me buřt k obě­du.

Sraz bude na 7:45 na vlakovém nádraží.

Návrat v 18:00 tamtéž.

S sebou: 100,- Kč, teplé oblečení, pevné boty, svačinu a pití, skaut­ské potře­by, pláštěnku, menší kapes­né.

Na ladovsk­ou zimu to zatím nevy­padá, ale to nám nez­abrání s před­sti­hem načer­pat Vánočního ducha 🙂

Těšíme se na vás

Výprava 12. 11.

Tuto sobo­tu (12. 11.) proběh­ne výprava na zřícen­inu hradu Rokšte­jn:
— sraz: 8:45 na nádraží v Havlíčkově Brodě
— návrat v 17:00 tamtéž
— s sebou: oblečení a boty do terénu, ešus, lží­ci, skaut­ské potře­by, pití na celý den, svačinu, starý kartáček na zuby, skaut­ský šátek na krk a přísady do bramb­o­račky, kter­ou si bude­me společně vařit

Děti, prosím, přih­lašu­jte Idě nebo Janče do čtvrtka 10. 11.

Díky a těším se!

Zamykání Sázavy

O vík­endu 14. — 16. říj­na vyrazíme na výpravu, během které již tradičně zamkne­me řeku Sáza­vu u jejího pramene.

Sraz bude v pátek 14. říj­na v 18:00 na vlakovém nádraží.

Konec bude v neděli v 12:00 tamtéž.

S sebou: 500,- Kč, večeře na pátek, láhev na pití (ter­moska asi neb­ude od věci), spacák, kari­matka, přezutí, ešus, příbor, hygiena, věci na spaní, dobré oblečení a boty, pláštěnka/nepromokavá bun­da, skaut­ské potře­by (lanko, zápis­ník, psací potře­by, zavírací nůž), skaut­ský šátek, batoh.

Těšíme se na vás.

Bohužel to zna­mená, že v pátek 14. 10. neb­ude schůzka vlčat a světlušek.

Plán akcí podzim 2022

Kdy Co
8. říj­na výprava pro ben­jaminky
14. — 16. říj­na výprava — zamykání Sáza­vy
4. listopadu akce pro starší skau­ty
12. listopadu výprava
3. pros­ince výprava na Veselý kopec
16. pros­ince Vánoční schůzka ve Skautk­lubu

Změ­na pro­gra­mu vyhrazena 🙂

Napříč Prahou přes 3 jezy

Tak jako každý rok i letos jsme se zúčast­nili závo­du Napříč Pra­hou přes 3 jezy. Ten­tokrát se nám podařilo postavit dvě posád­ky skautů a skautek. Závod nám sice pro­pršel, ale to nám nez­abránilo dojet si pro nád­h­erné 9. a 10. mís­to.

Všem účast­níkům bych chtěl poděko­vat za skvělý závod a nasazení navz­do­ry nepřízni počasí.

Fotky z letošního závo­du můžete najít zde.

Schůzky v novém roce 2022/2023

Poma­lu se nám blíží září a s ním i začátek nového skaut­ského roku. S ním dojde k určitým změnám v konání schůzek z důvo­du jejich zabezpečení vedoucími.

Skautky a skau­ti
pondělí 17:00–18:30
povede Marťan a Lief

Ben­jamín­ci
čtvrtek 16:00–17:00
povede Janča a Rakša

Světlušky a vlčata
pátek 16:30 — 18:00
povede Ron­ja a Lobo

První společná schůzka proběh­ne 23. 9. od 17:00 ve Skaut klubu. 

Kladiny 2022

Je za námi další léto a s ním i další tábor na Klad­inách. Letos jsme se podí­vali za Petrem Panem do Země Nezemě, kde jsme zažili vše­možná dobro­družství a pomohli Panovi v boji s pirá­ty a kapitánem Hookem. Ale všech­na dobro­družství musí jed­nou skončit, takže po 14 dnech jsme se opět posy­pali vílím prachem a vydali se na ces­tu zpět domů.

Fotky najde­te zde.

Víkend na Sázavě

Po nějaké době se opět vydáváme splout úsek Sáza­vy do Světlé nad Sáza­vou s přepáním, nebo-li nás čeká Vík­end na Sáza­vě!

Sraz: v sobo­tu 28. 5. v 08:00 u loděnice

Konec: v neděli 29. 5. v 15:00 u loděnice

S sebou:

věci na vodu – obuv s pev­nou podrážk­ou (co drží na noze – sandá­ly na přezky, kecky. Croc­sy nej­sou ideál­ní, pro­tože nedrží na noze, botasky zůstá­va­jí dlouho mokré), čepice, triko, kraťasy/kalhoty

věci na převlečení/na večer – i něco teple­jšího

věci na spaní – oblečení, spacák, kari­matka, stan (na srazu vybere­me, které vezmeme na mís­to, zbytek zůs­tane v loděni­ci)

pláštěnka

ešus, příbor, hrnek, utěrka

jíd­lo na sobo­tu – svači­na, oběd (první společné jíd­lo bude večeře)

láhev s pitím (na přivázání do lodě)

opalo­vací krém

hygien­ické potře­by + ručník

skaut­ské potře­by

300,- Kč

Tašku na věci na převlečení a jíd­lo, kter­ou poveze­me s sebou v lodích. Zbytek v samostat­né tašce/batohu.

 

Těšíme se na vás.

Vánoční schůzka

Ten­to pátek (17.12.) bude to posled­ní schůzka v tom­to roce. Schůzka bude pro celý odd­íl. Sejde­me se v 17:00 na náměstí u kašny a skončíme v 18:30 v naší klubovně na Plováren­ské. S sebou si, prosím,vezměte dárek pro kamará­da, kterého si každý vyloso­val na před­chozí schůzce, na sobě mějte pod bun­dou šátek a volitel­ně přibal­te i vzorky cukroví. 🙂
Těšíme se!