Archiv autora: Lobo

Plán akcí 2016

Datum Akce Mís­to a čas Vedoucí Náplň
(7)8.1. první schůzka v novém roce Loděnice 17:00
15.1. Bazén Kotli­na 17:00 Plavání
23.1. Výprava — zim­ní aktiv­i­ta bude upřes­něno Lobo lyže nebo brusle — podle počasí
29.1. polo­let­ní prázd­niny — NEBUDE SCHUZKA
5.2. Bazén Kotli­na 17:00 Plavání
11 a 12.2. Neb­u­dou schůzky -
Jarní prázd­niny
26.2. — 28.2. “Orlovy” Orlovská mys­liv­na nebo Bělice u Kaliště Rack­ové + Pavouci Dobro­družství v neznámé kra­jině
19.3. — 20.3. Žluťásek RS Řed­kovec
Sob­o­ta 8:30
Bobři Kurz pro všech­ny vlčata a žabičky
1.4. — 3.4. K+K sraz kapitánů
16.4. Výprava Ron­ja
28.4. — 1.5. SkaRe Seč Skaut­ské závody v plachtění
7.5. ZVAS bude upřes­něno Bobři / Marťan Závod Vlčat a Světlušek
 8.5. Trhy řeme­sel Has­tr­man v parku Skau­ti Prezen­tace pro veře­jnost
4.6. — 5.6. Odd­ílová Sázava -
(s rodiči)
V sobo­tu od Loděnice Lobo vík­endové splutí do Světlé
25.6. Před­stavba táb­o­ra Kladiny Marťan Připravení tábořiště na provoz
2.7. — 16.7. Tábor Kladiny Marťan
6.8. Bourání táb­o­ra
konec Srp­na Plachtění Pol­sko Marťan Týden na Mazurách
10.9. — 11.9. stavba pod­sad Šmolovy Mari
24.9. — 25.9. stavba pod­sad Šmolovy Mari
Spusti­la se STS. Kdo má zájem o lev­né volání + v síti gratis, ozvěte se vedení. Reg. člen může mít až 3 čís­la.
Skaut­ské energie -> poměrně lev­né dodávky elek­třiny a plynu
Skaut­ský email — je možnost mít zdar­ma email @skaut.cz od google. Kromě neomezené velikosti schrálky máme i neomezenou velikost na google disku — skvělé mís­to na zálo­hu všech dat.

Zimní radovánky

Při­jdťe si v sobo­tu 23. led­na zabrus­lit a uži­jte si pří­jem­né dopoled­ne naplněné závody, hoke­jem nebo jenom vol­ným pro­jížděním.

Mís­to konání ještě upřes­níme, ale bude to nějaký brod­ský ryb­ník 😉

Sraz bude v 9 hod­in, před­běžný konec kolem 12.

Brusle, hoke­jky a puky s sebou 🙂  Trocha čaje se také nez­tratí.

Sobotní výprava

Vzh­ledem k tomu, jak bylo v sobo­tu, byla výprava na srazu odvolá­na. Nicméně bychom chtěli poděko­vat těm, co i přes nepřízeň počasí přišli. Jejich účast byla také náležitě odměně­na.

Příště už to určitě vyjde 🙂

Výprava 7.11. — aktualizace

V sobo­tu 7. 11. bude celood­dílová výprava (tj. jak pro skau­ty, tak pro vlčata a světlušky).

Bude se jed­nat o výlet po okolí s doprovod­ným pro­gramem a s vařením v přírodě.

Sraz v 8:00 u loděnice, návrat kolem 4. tamtéž.

S sebou: dobré oblečení, skaut­ské potře­by (aspoň psací potře­by), svačinu a pití, něco do společné polévky — bram­bo­ry, jinou zelen­inu, párek, cokoli co vás napad­ne 🙂

Těšíme se na vás,
Lobo

Plán akcí — zima 2015

Plán akcí ZIMA 2015
Datum Akce Mís­to a čas Před­pok­lá­daná účast Náplň
9. 10. -11. 10. Výprava (Miki) Vlčata a Svetlušky
17.10. Zažíháme světýlko Skaut klub dopoled­ne Vlčata rukodělky
24.10. — 25.10. Cas­to­ria RS Řed­kovec Skau­ti rád­cov­ská kurz
7.11. Výprava Všich­ni
20.11. — 22.11. K + K Havlíčkův Brod Vedení Zjis­tit co se děje ve vodáck­ém světě
13.11. Schůzka v bazénu Kotli­na 16:45 Výuka a procvičování plavání
4.12. Schůzka v bazénu Kotli­na 16:45 Výuka a procvičování plavání
18.12. Vánoční schůzka 16:00 — 19:30 S.Klub Všich­ni Závěr roku pod stromeck­em
Sil­ve­stro­vskej Pinec Skaut klub Všich­ni ping-pon­gový tur­naj
8.1. První schůzka skautů Loděnice Všich­ni
Do Vánoční schůzky bude­me vybírat reg­is­traci na rok 2016 a odd­ílový poplatek, celkem 600Kč
Spusti­la se STS. Kdo má zájem o lev­né volání + v síti gratis, ozvěte se vedení. Reg. člen může mít až 3 čís­la.
Je možné využí­vat skaut­ské energie -> dodávky elek­třiny a plynu

 

Navigamus — poslední informace

Nav­iga­mus 2015

4.6. – 7.6. 2015 Seč

 

Ve čtvrtek dne 4.6. 2015 sraz u loděnice v 16:30h a 17:00 odjezd.

U klubovny proběh­nou posled­ní přípravy a balení mater­iálu niko­liv účast­níků.

Odjezd účast­níků z akce bude podle okol­nos­tí okolo 14:00h

 

S sebou :    kom­plet­ní kroj

Pruho­vané tričko (mod­robílé)

ešus + příbor

spacák

kari­matku

vlast­ní stan — po dom­lu­vě na schůzce

baterka

každý 3ks tenisové míčky

oblečení na vodu

oblečení na spaní

hygienu (pas­ta, kartáček, ručník, opalo­vací krém)

sluneční brýle

oblečení na sportovní aktiv­i­ty

boty do vody

skaut­ské potře­by (zápis­ník + tužka, KPZ, lanko, nůž)

malý batůžek

láhev na pití 1.5l

při­b­ližně 300Kč = tričko cca 170Kč zbytek kapes­né

 

Jíd­lo :

  • zajištěno od páteční sní­daně do neděl­ního obě­da (čtvrteční večeři každý sám)
  • den­ně jed­no teplé jíd­lo + stu­dené balíčky

 

Ještě takový malý domácí úkol viz www.navigamus.cz 2. Velký úkol.

Omlu­venku do školy naleznete zde.

Ofi­ciál­ní komix si můžete prohléd­nout zde.

Lod­ní knížku se všemi potřeb­nými infor­ma­cemi o průběhu akce naleznete zde.

 

Pře­ji hezký den            Mar­t­in Kubát – Mari             608 943 444