Archiv autora: Lobo

Aktuality

Ve čtvrtek 17. a v pátek 18. 11. se nekon­a­jí schůzky.

Žádáme vás o zapla­cení letošní reg­is­trace 600,- Kč.

O vík­endu 19. — 20. 11. proběh­ne brigá­da na výrobu pod­sad ze zbylého mater­iálu plus úklid. Začátek bude v 8:30 v Dolíku. Konec podle poč­tu lidí 🙂

V pátek 25. 11. proběh­ne schůzka v bazénu jak pro skau­ty tak pro vlčata. Detai­ly viz plán akcí.

Výprava

Zve­me vás na výpravu do měs­ta Pol­ná!
Kdy: 5.- 6. 11. 2016
Kde: sraz v sobo­tu v 7:20 před klubov­nou, návrat v neděli v 13:00 tamtéž
S sebou: účast­nický poplatek 300 Kč, kari­matku a spacák (tyto dvě věci si do bato­hů neberte, pove­zou se zvlášť autem), svačinu na sobot­ní dopoled­ne a pití na celý den (první jíd­lo je sobot­ní oběd), ešus, lžíce, teplé oblečení podle počasí, pláštěnka, převlečení do míst­nos­ti, pevné boty, přezůvky, baterka, hygiena, skaut­ské potře­by, skaut­ský šátek a hlavně DOBROU NÁLADU!

Plán akcí zima 2016

Datum                      Akce                        Mís­to / Čas Náplň
28.9.                       3 Jezy                             Pra­ha                       Závod dvou posádek
30.9.                    Vázané stavby       bude ještě upřes­něno
8.10.                    Brigá­da Kladiny               Kladiny                         vysekávání náletů
15. — 16.10.             Cas­to­ria                     Řed­kovák                         rád­cov­ský kurz
21. — 22.10.       Hal­loween schůzka       loděnice od 17h
22.10.               Zažímáme světýlko        Skaut klub od 9h                  rukodělky
28. — 29.10.         Střediskový sněm
4. — 6.11.               Teri­da výprava            bude ještě upřes­něno       ori­en­tace v terenu
25.11.                       Bazen                          Kotli­na 16:45               plavecké doved­nos­ti
25. — 27.11.              K + K                        Žďár nad Sáza­vou
3.12.                      Terka ples                         KD Ostrov                    kon­fe­ty s sebou
9.12.                        Bazen                               16:45                       plavecké doved­nos­ti
16.12.             odd­ílová vánoční schuzka        17:00
17.12.          středisková vánoční schuzka      16:00
27.12.            sil­ve­stro­vský pinec                skaut klub                           tur­naj

Splutí Sázavy

První infor­ma­ce je, že vzh­ledem k poč­tu přih­lášených účast­níků bude akce pouze jednoden­ní, tedy v sobo­tu 4.6.

Sraz bude v 8:00 u loděnice, kde se zabalíme a vyrazíme směr Světlá.

S sebou si vezměte oblečení na vodu (plavky + vhod­né boty, čepice, triko a kraťasy pokud se nechcete spál­it), něco na převlečení, svačinu, pití, ešus nebo jiné nádobí + příbor (bude­me vařit oběd), pláštěnku (ať neprší), 150,- Kč na jíd­lo, vlak a dopravu lodí zpět. Pád­la, vesty a lod­ní pytle budou k dis­pozi­ci pro ty, kdo nema­jí vlast­ní.

Návrat bude ve večerních hod­inách.

Omlou­váme se za pří­pad­né kom­p­likace, děku­je­me za pochopení a doufáme, že si splutí uži­jete i ve zkrá­cené for­mě

Plán akcí 2016

Datum Akce Mís­to a čas Vedoucí Náplň
(7)8.1. první schůzka v novém roce Loděnice 17:00
15.1. Bazén Kotli­na 17:00 Plavání
23.1. Výprava — zim­ní aktiv­i­ta bude upřes­něno Lobo lyže nebo brusle — podle počasí
29.1. polo­let­ní prázd­niny — NEBUDE SCHUZKA
5.2. Bazén Kotli­na 17:00 Plavání
11 a 12.2. Neb­u­dou schůzky -
Jarní prázd­niny
26.2. — 28.2. “Orlovy” Orlovská mys­liv­na nebo Bělice u Kaliště Rack­ové + Pavouci Dobro­družství v neznámé kra­jině
19.3. — 20.3. Žluťásek RS Řed­kovec
Sob­o­ta 8:30
Bobři Kurz pro všech­ny vlčata a žabičky
1.4. — 3.4. K+K sraz kapitánů
16.4. Výprava Ron­ja
28.4. — 1.5. SkaRe Seč Skaut­ské závody v plachtění
7.5. ZVAS bude upřes­něno Bobři / Marťan Závod Vlčat a Světlušek
 8.5. Trhy řeme­sel Has­tr­man v parku Skau­ti Prezen­tace pro veře­jnost
4.6. — 5.6. Odd­ílová Sázava -
(s rodiči)
V sobo­tu od Loděnice Lobo vík­endové splutí do Světlé
25.6. Před­stavba táb­o­ra Kladiny Marťan Připravení tábořiště na provoz
2.7. — 16.7. Tábor Kladiny Marťan
6.8. Bourání táb­o­ra
konec Srp­na Plachtění Pol­sko Marťan Týden na Mazurách
10.9. — 11.9. stavba pod­sad Šmolovy Mari
24.9. — 25.9. stavba pod­sad Šmolovy Mari
Spusti­la se STS. Kdo má zájem o lev­né volání + v síti gratis, ozvěte se vedení. Reg. člen může mít až 3 čís­la.
Skaut­ské energie -> poměrně lev­né dodávky elek­třiny a plynu
Skaut­ský email — je možnost mít zdar­ma email @skaut.cz od google. Kromě neomezené velikosti schrálky máme i neomezenou velikost na google disku — skvělé mís­to na zálo­hu všech dat.

Zimní radovánky

Při­jdťe si v sobo­tu 23. led­na zabrus­lit a uži­jte si pří­jem­né dopoled­ne naplněné závody, hoke­jem nebo jenom vol­ným pro­jížděním.

Mís­to konání ještě upřes­níme, ale bude to nějaký brod­ský ryb­ník 😉

Sraz bude v 9 hod­in, před­běžný konec kolem 12.

Brusle, hoke­jky a puky s sebou 🙂  Trocha čaje se také nez­tratí.