Archiv autora: Martan

Orlovy 2017”

Do 31.1 potře­bu­je­me potvrdit účast kvůli dopravě a jídle na mates.zaki@seznam.cz nebo kotlastomas@gmail.com a nebo 733593170 a 604513352

Odjezd: Pátek 3.2.   a) 14:45 z vlakového nádraží vlakem

b) 16:45 od loděnice auty

O vari­antě bude­te infor­mováni PODLE POČTU POTVRZENÝCH ÚČASTÍ

Návrat: Neděle 5.2. cca 13 – 14 hod­i­na

Akce bude v hájence Černé lesy kousek za Brt­nicí

Stravování je připraveno na celou sobo­tu a neděli do obě­da -> na páteční večer si vzít jíd­lo vlast­ní.

Sebou neza­pomeňte: spacák, skaut­ské potře­by (lanko, nůž, KPZ, zápis­ník, stezku), hygienu, věci na spaní, teplé věci na ven, přezutí, náhrad­ní ponožky když se promácha­jí boty, rukav­ice, hudeb­ní nástroj, spol. hru, ..

 

Vybíráme 450 Kč na účast­níka.

Odkaz

Doufám, že jste si všich­ni přes váno­ce náležitě odpočin­uli a jste na rok 2017 plní energie!

Nejbližší akce:

  • 5.1.      17:00   Loděnice — Schůzka vlčat
  • 6.1.      17:00   Loděnice — Schůzka skautů
  • 12.1.    17:00   Bazén      — Společná schůzka v bazénu 

Důležitá věc:

Vybíráme reg­is­traci&odd­ílový příspěvek na rok 2017 — 600Kč na čle­na. Reg­is­trace se kon­cem měsíce ode­vzdává vyšším orga­ni­za­čním jed­notkám, takže to HOŘÍ

Marťan

Akce v prosinci

  • v Sobo­tu 10.12. od 8:00 v Dolíku u Kar­la Koc­mana   jde­me znovu kom­ple­to­vat nové pod­sady, ten­tokrát i s Pepíkem Charvátem, takže bude stan i s plach­tou. Při­jďte všich­ni roveři a ochot­ní rodiče.
  • Pátek 16.12. od 17:00 ve skaut klubu bude vánoční schůzka pro skau­ty i vlčata. Neza­pomeňte si kroj, vzá­jem­ně dárečky a malý vzorek cukroví.
  • Vybíráme reg­is­traci+účast­nický poplatek na rok 2017 ve výši 600,- za čle­na. Peníze prosím buď hotově na schůzce výmě­nou za příj­mový dok­lad, nebo zasláním na účet 250760707/0300 částku 605,-. V tom pří­padě ale ude­jte jako vari­abil­ní sym­bol rod­né čís­lo, a do poznámky napište reg­is­trace rack­ové + jméno, a nejlépe ještě napište na mai­ly mates.zaki@seznam.cz a kubis111@seznam.cz že platíte na účet.

Marťan

Castoria 2016

15.10. – 16.10. se koná další rád­cov­ský kurz Cas­to­ria na RS Řed­kovec. (pro věk 10 — 15)

Pokud nemáte vlast­ní dopravu, oznamte to vedení. Buď na tele­fon, nebo v pátek na schůzce. Pokud se dopravu­jete sami, dorazte na mís­to mezi 8:00 – 8:30 Poté násle­du­je uby­tování. Návrat bude v neděli po dvanác­té hod­ině. Účast­nický poplatek je 300Kč. V ceně je uby­tování a jed­na plná pen­ze -> sob­o­ta večeře až neděle oběd.Dále si kromě všech skaut­ských věcí neza­pomeňte: KROJ, přezutí, spacák, sobot­ní oběd, obuv I oblečení na ven (dle počasí),věci na spaní, hygien­ické potře­by, baterku a STEZKU.

Info poslední minuty

Ještě pár věcí co je potře­ba přibal­it na tabor:
Kre­jčovská guma (délka kolem hlavy)
Obyče­jné bílé prostěrad­lo -> na kostým. (ne froté)
Slup­ky z cibule — na obar­vení výše zmíněného prostěrad­la
3 moli­tanové míčky — munice při hrách
prázd­né ruličky od toalet­ního papíru (to je tajné na co)

Představba tábora

Připomínám všem kteří nám chtějí pomoct s před­stavbou táb­o­ra, která je již tuto sobo­tu.

Hro­mad­ný odjezd bude v 8:00 od bývalé Aralky (ben­zínka na světlech)

Pokud můžete, vezměte sebou hra­bičky. A pokud máte doma poříz, vezměte ho taky.

Závody 2016

Sraz: Sob­o­ta 8:30 u loděnice.

Konec cca v 15:00 také u loděnice.

Sebou: Skaut­ské věci — lanko, zápis­ník, KPZ, tužku, stezku; Kroj (nebo tmavě­mod­ré triko a jed­no­barevné kalho­ty rifle, nebo tmavší barvy. Oběd, Lahev s pitím (svači­na a pití by mělo být zajištěno, ale lep­ší být připraven!, Baterku, cca 50Kč, úsměv a slun­né počasí.1

Střediskové pálení čarodějnic 30.4.

Při­jďte si opéct špekáček, spál­it čar­o­dějni­ci a zazpí­vat s kytarou 30.4. k loděni­ci.

Začínáme v 17 hod­in a končit bude­me do 21 hod­in.

Akce je pro všech­ny, rodiče, děti, prar­o­diče, při­jít může každý.

Pro děti bude připraven pro­gram.

Kdo si bude opéct buř­ta, přineste si ho prosím s chlebem sebou. Na místě zajistíme oheň, opékáky, hořti­ci s keču­pem a pří­pad­ně nějaký tácek.

Na vidě­nou se těší,

Marťan

Výprava (IDA) 16.4.

V sobo­tu 16. 4. 2016 proběh­ne jednoden­ní výprava pro vlčata a světlušky.

Sraz — 7:20 na vlakovém nádraží v HB.

Návrat — kolem 15:00 až 16:00 (bude upřes­něno při odjez­du).

S sebou: oblečení na ven, skaut­ské potře­by, pití, 85 Kč a dobrou náladu.

Žluťásek 2016

O vík­endu 19. — 20. 3. se koná Žluťásek pro vlčata a světlušky.

Mís­to konání: RZ Řed­kovec

Na mís­to se dostavte do 8:30. Zahá­jení akce v 9:00. Konec bude v nědeli 12 hod­in.

S sebou: 300,- Kč, přezu­vky, kroj nebo jed­no­barevné mod­ré triko/košile + šátek, hygiena, spacák, skaut­ské potře­by, pastelky, jíd­lo na sobot­ní oběd, oblečení na ven, převlečení na dovnitř, baterku.