Archiv autora: Martan

Výprava po okolí

v Sobo­tu 6.5. proběh­ne výprava do okol­ní přírody s vařením polévky (esuš, lžíce, přísady s sebou!). Vezměte si taky psací potře­by.

Výprava je pro všech­ny!

Sraz v 8:00 u loděnice.

Před­pok­lá­daný návrat je v 16:00 tamtéž.

Marťan

Martan

24.1.2017

Připomínám kdo ještě neučinil, tak don­este ten­to týden na schůzky reg­is­traci!

 

Marťan

Orlovy 2017”

Do 31.1 potře­bu­je­me potvrdit účast kvůli dopravě a jídle na mates.zaki@seznam.cz nebo kotlastomas@gmail.com a nebo 733593170 a 604513352

Odjezd: Pátek 3.2.   a) 14:45 z vlakového nádraží vlakem

b) 16:45 od loděnice auty

O vari­antě bude­te infor­mováni PODLE POČTU POTVRZENÝCH ÚČASTÍ

Návrat: Neděle 5.2. cca 13 – 14 hod­i­na

Akce bude v hájence Černé lesy kousek za Brt­nicí

Stravování je připraveno na celou sobo­tu a neděli do obě­da -> na páteční večer si vzít jíd­lo vlast­ní.

Sebou neza­pomeňte: spacák, skaut­ské potře­by (lanko, nůž, KPZ, zápis­ník, stezku), hygienu, věci na spaní, teplé věci na ven, přezutí, náhrad­ní ponožky když se promácha­jí boty, rukav­ice, hudeb­ní nástroj, spol. hru, ..

 

Vybíráme 450 Kč na účast­níka.

Odkaz

Doufám, že jste si všich­ni přes váno­ce náležitě odpočin­uli a jste na rok 2017 plní energie!

Nejbližší akce:

  • 5.1.      17:00   Loděnice — Schůzka vlčat
  • 6.1.      17:00   Loděnice — Schůzka skautů
  • 12.1.    17:00   Bazén      — Společná schůzka v bazénu 

Důležitá věc:

Vybíráme reg­is­traci&odd­ílový příspěvek na rok 2017 — 600Kč na čle­na. Reg­is­trace se kon­cem měsíce ode­vzdává vyšším orga­ni­za­čním jed­notkám, takže to HOŘÍ

Marťan

Akce v prosinci

  • v Sobo­tu 10.12. od 8:00 v Dolíku u Kar­la Koc­mana   jde­me znovu kom­ple­to­vat nové pod­sady, ten­tokrát i s Pepíkem Charvátem, takže bude stan i s plach­tou. Při­jďte všich­ni roveři a ochot­ní rodiče.
  • Pátek 16.12. od 17:00 ve skaut klubu bude vánoční schůzka pro skau­ty i vlčata. Neza­pomeňte si kroj, vzá­jem­ně dárečky a malý vzorek cukroví.
  • Vybíráme reg­is­traci+účast­nický poplatek na rok 2017 ve výši 600,- za čle­na. Peníze prosím buď hotově na schůzce výmě­nou za příj­mový dok­lad, nebo zasláním na účet 250760707/0300 částku 605,-. V tom pří­padě ale ude­jte jako vari­abil­ní sym­bol rod­né čís­lo, a do poznámky napište reg­is­trace rack­ové + jméno, a nejlépe ještě napište na mai­ly mates.zaki@seznam.cz a kubis111@seznam.cz že platíte na účet.

Marťan