Archiv autora: Mari

Připomenutí

Dne 12.1. 2018 BAZEN Kotli­na od 16:45h končíme v 18:30

  • pro ostat­ní vedoucí orga­ni­za­ční rada od 18:50 v klubu.
  • neza­po­mente na vol­bu prezi­den­ta. Voleb­ní míst­nos­ti podle svého okrsku viz odkaz s map­k­ou.

http://www.muhb.cz/informace-k-volbam/ds-10363

Dne 16.12.2016 se bude konat ve skaut klubu od 17:00 vánoční schuzka pro všech­ny členy odd­ílu. Ve čtvrtek neb­ude.

s sebou: přezutí, cukroví, dárky pro ostatní,nůžky, balící papír, jed­nu ozdobu na rozbití.

 

SCHUZKA SE BUDE KONATKROJICH

BAZEN

Dne 9.12. 2016 jde­me do bazenu sraz 16:45 u bazenu v are­alu Kotli­na.

S sebou: ručník, šam­pon, 100kč na vstup, plavecké brýle (kdo vlast­ní), tašku na mokré věci 😉

délka jako u nor­mál­ní schuzky

Bazén

Dne 25.11. 2016 jde­me do bazenu sraz 16:45 u bazenu v are­alu Kotli­na.

S sebou: ručník, šam­pon, 100kč na vstup, plavecké brýle (kdo vlast­ní), tašku na mokré věci 😉

délka jako u nor­mál­ní schuzky

Možnost pro všechny 24h ve vlaku (Křížem krážem ČR)

http://www.krizemkrazem.net

  • 24 hod­in non-stop ces­tování vlakem
  • Akce pro až pětičlen­né týmy z řad skautů i veře­jnos­ti
  • Vyhrává tým, který za celý den získá nejvíce bodů
  • Body tým může získat za jíz­du, za soutěžní úkoly a bonusové stan­ice
  • Každý tým musí navštívit ale­spoň 1 paměti­hod­nost
  • Týmy ces­tu­jí na Skupinovou vík­endovou jíz­denku za 679 Kč, která pouze v ten­to den (Den železnice) platí pro 5 osob bez ohle­du na věk

Kdo by měl zájem dejte během pár dnů vědět, aby se dal zařídit nějaký z vedoucích. Jak dobře víte v tu dobu jsou pláno­vané pod­sady. Náš odd­íl by se připo­jil k Chotěboři.

778 532 852 — Mari (klid­ně sms) konec kon­tak­tování 19.9. 2016