Archiv autora: Mari

vodní schuzka

Páteční schuzka 16.11. 2018 se bude konat v bazenu.

sraz 16:45 u vstupu do bazenu (Kotli­na)

Upornění pro rodiče : Děti odvádějte až po odhlášení vedoucí­mu akce.

NAVIGAMUS 2018

S SEBOU : stan po dom­lu­vě, jíd­lo na čtvrtek, věci na vodu, plavky, něco na hlavu, opalo­vací krém, věci na spaní, kari­matka, spacák, pevná obuv, boty do vody, zápis­ník, KPZ, ešus + hulky nebo příbor, ručník, hygien­ické potře­by, nůž, čín­ský kostým, tenisák, baterka

před odjezdem ode­vzat kar­tičku pojiš­tovny.

ODJEZD ve čtvrtek ve 13h od loděnice

 

PROSIME MĚJTE JEDNO ZAVAZADLO NEDOSAHUJICI OBŘÍCH ROZMĚRU.


Pro team a řidiče: bed­na na jíd­lo, vár­nice, kanys­tr na vodu, vařič, plyn,vesty řád­ně pře­počí­tané a vesty, muže­me i ces­tovní led­ni­ci se stolečkem + ubrus 🙂

Kdo bude mít své jíd­lo muže­me si ho dát do míst­ní led­nice. Máme i sez­nam aler­genu. Jíd­lo je objed­nané 50x50 možnost výběru. V ceně máme i výlet v hod­notě 150kč + ces­tu

 

Výpravě zdar vaše VODNI LISKYHB 🙂

NAVIGAMUS 2018

Zde je reg­is­trační for­mulář na Nav­iga­mus 2018, který je letos na Lip­ně.

Jed­ná se o celore­pub­likový sraz vod­ních skautů.

video z roku 2003 :

Cena reg­is­trace je 900Kč cena není konečná počíte­jte prosím ještě dopravu. Akce, která sto­jí za to. Na schuzkách proběh­ne prezen­tace akce. Další možnost bude­te mít až v roce 2021.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf8mo1zIMZeXN5JAVXiIKzHpoMsvfKsBfqqnSBswuVup77sw/viewform

Připomenutí

Dne 12.1. 2018 BAZEN Kotli­na od 16:45h končíme v 18:30

  • pro ostat­ní vedoucí orga­ni­za­ční rada od 18:50 v klubu.
  • neza­po­mente na vol­bu prezi­den­ta. Voleb­ní míst­nos­ti podle svého okrsku viz odkaz s map­k­ou.

http://www.muhb.cz/informace-k-volbam/ds-10363