Archiv autora: Mari

Dne 16.12.2016 se bude konat ve skaut klubu od 17:00 vánoční schuzka pro všech­ny členy odd­ílu. Ve čtvrtek neb­ude.

s sebou: přezutí, cukroví, dárky pro ostatní,nůžky, balící papír, jed­nu ozdobu na rozbití.

 

SCHUZKA SE BUDE KONATKROJICH

BAZEN

Dne 9.12. 2016 jde­me do bazenu sraz 16:45 u bazenu v are­alu Kotli­na.

S sebou: ručník, šam­pon, 100kč na vstup, plavecké brýle (kdo vlast­ní), tašku na mokré věci 😉

délka jako u nor­mál­ní schuzky

Bazén

Dne 25.11. 2016 jde­me do bazenu sraz 16:45 u bazenu v are­alu Kotli­na.

S sebou: ručník, šam­pon, 100kč na vstup, plavecké brýle (kdo vlast­ní), tašku na mokré věci 😉

délka jako u nor­mál­ní schuzky

Možnost pro všechny 24h ve vlaku (Křížem krážem ČR)

http://www.krizemkrazem.net

  • 24 hod­in non-stop ces­tování vlakem
  • Akce pro až pětičlen­né týmy z řad skautů i veře­jnos­ti
  • Vyhrává tým, který za celý den získá nejvíce bodů
  • Body tým může získat za jíz­du, za soutěžní úkoly a bonusové stan­ice
  • Každý tým musí navštívit ale­spoň 1 paměti­hod­nost
  • Týmy ces­tu­jí na Skupinovou vík­endovou jíz­denku za 679 Kč, která pouze v ten­to den (Den železnice) platí pro 5 osob bez ohle­du na věk

Kdo by měl zájem dejte během pár dnů vědět, aby se dal zařídit nějaký z vedoucích. Jak dobře víte v tu dobu jsou pláno­vané pod­sady. Náš odd­íl by se připo­jil k Chotěboři.

778 532 852 — Mari (klid­ně sms) konec kon­tak­tování 19.9. 2016

Podsady

Infor­ma­ce na stavbu

Sraz 10.9. 2016  od 8:00h cca do 17:00 v Dolíku. Směr Humpolec před cedulí Šmolovy dol­e­va.

S sebou:  rukav­ice — berem odd­ílové, Aku vrtačku — kdo muže zapůjčit, bity

neza­pome­nout nějaké jíd­lo a pití 🙂

 

A jdem na to.

B136258_1udem se těšit na všech­ny.

Bourání tábora

Prosíme všech­ny o sobot­ní pomoc při bourání stálého táb­o­ra na Klad­inách. Každá ruka se bude hodit. Předem děku­je­me.

                                                            Odjezd 6.8. 2016 v 7:30 od lod­nice