Archiv pro rubriku: Základní informace

Nábor

Náš odd­íl při­jímá nové členy!

Hledáme holky a kluky od 5 do 12 let, kteří chtějí poz­nat nové kamarády a prožít nevšed­ní zážitky!
Pokud máte zájem, při­jďte se na nás podí­vat. Schůzky máme ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 pro kat­e­gorii 5–6 let, v pátek od 16:30 do 18:00 pro kat­e­gorii 7–10 a pondělí od 17:00 do 18:30 pro kat­e­gorii 10+ let  v naší loděni­ci Pod Jánem (ulice Plováren­ská, za sportovním areálem směrem k Alber­tu). Další infor­ma­ce také naleznete zde.

Vybavení KPZ — krabičky poslední záchrany

Před­kládám přehled požadovaných věcí v KPZ, přede­vším pro světlušky a vlčata, neboť si stále nej­sou schop­ni kouzel­nou nádobku zkom­ple­to­vat! (Starší mají pov­iných kom­po­nen­tů více)

 

- tele­fon­ní čís­la na rodiče

- kousek papíru, malá tužka

- drob­né mince (do 50,- Kč)

- provázek (2m)

- zavírací špendlík

- min­imál­ně 3 zápalky a ŠKRTÁTKO

- 2 náplas­ti

- jehla, nit, knoflík

- malá svíčka

- gumička

 

Dál je na schůzky potře­ba nosit Tužku + papír (u mladších spíš i něco na mal­ování); lanko (ne tkaničku – na té se špat­ně cvičí uzly, zatavené nebo jinak pro­ti třepení se opatřené, 2 – 2,5m dlouhé a cca 4 – 5 mm tlusté lanko, násled­ně i úhled­ně smotané); zavírací nožík; jak­mile dostanete, tak i stezku; a neza­pome­nout výše rozep­sanou KPZku

Nákup krojové košile

Návod na objed­nání kro­jové košile:

1) Jděte na http://www.junshop.cz (pokud do google zadáte “jun” tak je to první odkaz)

2) Tady vás zajímá sekce (nahoře zelený pruh se záložkami) “Skaut­ské Vybavení” kde už se dá najít kro­jová košile. Musíte se ale prok­likat přes košile hnědé. Další možnost je rov­nou dát na stránce obchodu vyh­ledá­vat “Kro­jová košile vodácká”. Dostanete se rov­nou na mod­ré košile.

3) Vybrat správ­nou velikost.

4) Objed­nat si domů.

5) Další věci jako nášivky, šňurky, šátek a tak máme k dis­pozi­ci v loděni­ci.

Pokud by se sešlo víc zájem­ců, může­me košile objed­nat hro­mad­ně.

Pokud bude­te mít nějaké dotazy, tak se pte­jte.

Schůzky

Schůzky vlčat a žabiček (děti od 7 do 10 let) probíha­jí v pátek v loděni­ci od 16:30 do 18:00.

Schůzky ben­jamínků (předškol­ní děti + 1. tří­da) probíha­jí ve čtvrtek od 16:00 do 17:00.

Schůzky skautů a skautek probíha­jí v loděni­ci v pondělí od 17:00 do 18:30.

Vybavení na schůzku zahrnu­je zápis­ník a psací potře­by, zavírací nůž, lanko (1,5 — 2m pleteného provazu), skaut­sk­ou stezku (tu každý člen dostane) a KPZ. Doporučené je vlast­ní přezutí a převlečení na vodu (obo­je je možné nechá­vat v loděni­ci). Při vol­bě oblečení na schůzky je vhod­né brát zřetel na skutečnost, že exis­tu­je zvýšená pravděpodob­nost jeho zašpinění.