Možnost pro všechny 24h ve vlaku (Křížem krážem ČR)

http://www.krizemkrazem.net

  • 24 hod­in non-stop ces­tování vlakem
  • Akce pro až pětičlen­né týmy z řad skautů i veře­jnos­ti
  • Vyhrává tým, který za celý den získá nejvíce bodů
  • Body tým může získat za jíz­du, za soutěžní úkoly a bonusové stan­ice
  • Každý tým musí navštívit ale­spoň 1 paměti­hod­nost
  • Týmy ces­tu­jí na Skupinovou vík­endovou jíz­denku za 679 Kč, která pouze v ten­to den (Den železnice) platí pro 5 osob bez ohle­du na věk

Kdo by měl zájem dejte během pár dnů vědět, aby se dal zařídit nějaký z vedoucích. Jak dobře víte v tu dobu jsou pláno­vané pod­sady. Náš odd­íl by se připo­jil k Chotěboři.

778 532 852 — Mari (klid­ně sms) konec kon­tak­tování 19.9. 2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *