Hygienická opatření na schůzkách

Ahoj,

pro­tože žije­me v takové době, ve které žije­me, bude­me se muset řídit nějakými opatřeními. Naštěstí to není nic hrozného a určitě to všich­ni všich­ni zvlád­ne­me. Takže pár zák­lad­ních infor­ma­cí, tak jak je doporuču­je Junák:

  1. účast­nit se mohou pouze osoby nevykazu­jící příz­naky jakéhoko­liv infekčního onemoc­nění (mj. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku apod.);
  2. při všech aktiv­itách uvnitř je povin­ná rouška;
  3. a celkově bude­me dodržo­vat zvýšená hygien­ická pravid­la.

I přes tyto nezbyt­nos­ti doufám, že se na schůzkách uvidíme ve velkém poč­tu.

Lobo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *