3 jezy

Dne 28. 9. jsme se tradičně zúčast­nili závodů Napříč Pra­hou přes 3 jezy. Bylo nás trochu méně, než se původ­ně pláno­valo, takže i při tvor­bě posádek jsme nakonec museli být trochu kreativní a nakonec obě lodi jely kat­e­gorii Open — dospělí, což pro tu s větši­nou posád­ky tvoře­nou našimi skautkami byla doce­la výz­va. Ale jak se můžete podí­vat zde, niče­ho jsme se neza­lek­li a naše převážně skautká posád­ka si doje­la pro nád­h­erné 13. mís­to z 31 dokončivších lodí. Ani naši roveři se nedali zahan­bit a dojeli 9.

Děku­ji všem za účast a grat­u­lu­ji ke skvělým výsled­kům.

Zde se budou pos­tupňe objevo­vat foto­ga­lerie k letošní­mu závo­du.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *