Nákup krojové košile

Návod na objed­nání kro­jové košile:1) Jděte na http://www.junshop.cz (pokud do google zadáte “jun” tak je to první odkaz)2) Tady vás zajímá sekce (nahoře zelený pruh se záložkami) “Skaut­ské Vybavení” kde už se dá najít kro­jová košile. Musíte se ale prok­likat přes košile hnědé. Další možnost je rov­nou dát na stránce obchodu vyh­ledá­vat “Kro­jová košile vodácká”. Dostanete se rov­nou na mod­ré košile.

3) Vybrat správ­nou velikost

4) objed­nat si domů. Do objed­návky do komen­táře neza­poměňte nap­sat že chcete 5% sle­vu na JUNkar­tu, že jste ze střediska “Bobři” Havlíčkův Brod. Stačí takhle, nikdy s tím nebyl prob­lém.

5) Další věci jako nášivky, šňurky, šátek a tak máme k dis­pozi­ci v loděni­ci.

Pokud bude­te mít nějaké dotazy, tak se pte­jte.

2 komentáře u „Nákup krojové košile

  1. Dočkalová

    Ahoj skau­ti. V návaznos­ti na před­chozí příspěvek o nákupu skaut­ských košilí , bych chtěla nabíd­nout k prode­ji košili po wosem­bovi ( vel.176 — je sice používaná,ale doce­la v dobrém stavu ). Kdo by měl zájem,tak přenecháme za rozum­nou cenu. V pátek jí vezme na schůzku — aby si jí klu­ci mohli v pří­padě záj­mu zkusit.

  2. Petr Ert Uchytil

    Čís­lo kar­ty JUN shop je čís­lo 3.

    Je tre­ba ho hlásit mís­to názvu střediska, jinak se musí hlásit IČO.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *