Putování za podkovou 13. října

V neděli 13.  říj­na proběh­ne první letošní výprava!!! (Změ­na opro­ti úda­ji v plánu akcí — z časových důvodů orga­nizá­torů je výprava v neděli a ne v sobo­tu.)

 

Sraz je v 10:00 u kašny na Havlíčkově náměstí.

 

Při­jďte dobře a teple oblečeni, obu­ti v pohodl­nou obuv, s jídlem a pitím na celý den, se skaut­skými potře­bami a přede­vším s dobrou náladou! 😀

Počíte­jte také s tím, že se pro­jde­te v bah­ně (ti úzkostlivější holínky na přezutí s sebou) a uveďte v poho­tovost svůj ori­en­tační smysl, bude­te ho potřebovat.Budeme se ubírati směrem k Okrouh­li­ci, občas použi­je­me tele­port, aby­chom šetřili kroky na setkání s hřívnatci.V pří­padě chladu bude podáván horký výluh koření dle pras­tarých recep­tur v novodobém pojetí balení z obchodu.

 

Před­pok­lá­daný návrat je kolem čtvrté hodiny odpoled­ní buď k loděni­ci, nebo na havlíčko­brod­ské nádraží. Předem tele­fon­icky upřes­níme čas i mís­to. Děku­je­me za pochopení.

 Těšíme se na Vás!

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *