Žluťásek — výukový kurz pro vlčata a světlušky 22. — 23. 3. 2014

Odjezd na akci je v sobo­tu 22. břez­na v 7:30 od loděnice (autem, řidič Miloš Holen­da), pokračo­vat se bude směrem na chatu u ryb­níku Řed­kovec, kde proběh­ne vík­endový vzdělá­vací kurz pro mladší.

Účast­nický poplatek činí 400 Kč — nák­la­dy na uby­tování a stravu.

S sebou: Svačinu na sobot­ní den (prvním zajištěným jídlem bude teplá večeře), přezu­vky, skaut­ské potře­by, pastelky, nůžky, lep­id­lo, spacák, oblečení na ven i dovnitř, Hygien­ické potře­by, kroj nebo “společenštější” oblečení (rifle, mod­ré triko), 400 Kč.

Odjíždět se bude v neděli po 12. hod­ině (po obědě) z Řed­kovce, před­pok­lá­daný návrat k loděni­ci ve 13:00.

Náplní kurzu jsou před­nášky, tvůrčí čin­nost, hry venku i v přírodě, večerní pro­gram a mno­hé další.

Prosíme o včas­né potvrzení účasti/neúčasti Vašich dětí. Vešk­eré dotazy rádi zod­povíme. 🙂

Kon­takt: Miloš Holen­da — 736178263

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *