Rackové v Japonsku — snad doletí i domů.

Jak jistě všichni víme, letos se bude konat světové Jamboree v Japonsku. Jak se žije v této zemi, do níž pojede 300 českých skautů, by měl trochu poodhalit tento článek.

V Japon­sku jistě zau­jme to (a mno­ho dalšího), že na uli­ci neu­vidíte příliš mno­ho odpad­kových košů, ale přesto jsou ulice tak čisté. V zemi vycháze­jícího slunce totiž berou třídění velmi vážně. Každý odpadek má svo­ji popel­ni­ci, což je samozře­jmě velmi úžas­né a šetrné k přírodě.

Ale nyní necháme měs­to a pře­jde­me k něče­mu velmi krás­né­mu, a to k přírodě. Na severu ros­tou jehlič­naté zlesy, pro­tože ty jako jed­iné odolá­va­jí něko­lika měsícům mrazu. Ovšem ve střed­ním Japon­sku už ros­tou lesy smíšené a na jihu bychom našli jen lesy list­naté. Po celé zemi se pěs­tu­jí sakury. Sakury jsou druh třešně, které na jaře když rozkvé­ta­jí, mají nád­h­erné koruny stromů.  Také za zmínku sto­jí bon­saie.

Výsledek obrázku pro sakuraVýsledek obrázku pro bonsaje

Nyní se z povrchu nachvíli pře­sune­me pod hlad­inu moře. Najít tu může­me obrovské množství nejen ryb, ale také ške­blí a mušlí, chobot­nic, sépií, mořských krabů i gar­nátů, ale také mořské řasy. Ryby, které se loví jsou hlavně sardinky, makre­ly a tuňá­ci.

Zají­mavá jsou také zvířata celkově. Může­me zde najít med­vě­da hnědého a med­vě­da černého. Může­me zde nalézt divokého kance a zajíce, kteří se stá­vali námětem uměl­ců, při tvoření vzorů na látkách. Takže Japon­ská příro­da je na pár vyjímek celkem bezpečná. Jedovatí hadi jsou tam např.: Zmi­je „mamuše” nebo prud­ce jedovatý, dvoumetro­vý had „habu”.

Japonská fauna v číslech

sav­ci 110 druhů
plazi 47 druhů
ptá­ci přes 400 druhů
obo­jživel­ní­ci při­b­ližně 40 druhů (včet­ně vzác­ného slad­kovod­ního mloka obrovského)
ryby 2 000 – 4 000 druhů
hmyz a člen­ov­ci přes 3 000 druhů

Výsledek obrázku pro japonsko přírodaVýsledek obrázku pro japonsko příroda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *