Pálení čarodějnic

Zve­me všech­ny příznivce odd­ílu Racků (rozumějte skau­ty, skautky, světlušky, vlčata, rodiče, prar­o­diče atd.) na střediskové pálení čar­o­dějnic! Akce proběh­ne v sobo­tu, 22. 4. od 17:00 za naší loděnicí. Dřevo na oheň a vidlice na buř­ty jsou zajištěny, občer­stvení si přineste své. Doprovod­ný pro­gram pro děti zajištěn.

Martan

24.1.2017

Připomínám kdo ještě neučinil, tak don­este ten­to týden na schůzky reg­is­traci!

 

Marťan

Orlovy 2017”

Do 31.1 potře­bu­je­me potvrdit účast kvůli dopravě a jídle na mates.zaki@seznam.cz nebo kotlastomas@gmail.com a nebo 733593170 a 604513352

Odjezd: Pátek 3.2.   a) 14:45 z vlakového nádraží vlakem

b) 16:45 od loděnice auty

O vari­antě bude­te infor­mováni PODLE POČTU POTVRZENÝCH ÚČASTÍ

Návrat: Neděle 5.2. cca 13 – 14 hod­i­na

Akce bude v hájence Černé lesy kousek za Brt­nicí

Stravování je připraveno na celou sobo­tu a neděli do obě­da -> na páteční večer si vzít jíd­lo vlast­ní.

Sebou neza­pomeňte: spacák, skaut­ské potře­by (lanko, nůž, KPZ, zápis­ník, stezku), hygienu, věci na spaní, teplé věci na ven, přezutí, náhrad­ní ponožky když se promácha­jí boty, rukav­ice, hudeb­ní nástroj, spol. hru, ..

 

Vybíráme 450 Kč na účast­níka.

Odkaz

Doufám, že jste si všich­ni přes váno­ce náležitě odpočin­uli a jste na rok 2017 plní energie!

Nejbližší akce:

  • 5.1.      17:00   Loděnice — Schůzka vlčat
  • 6.1.      17:00   Loděnice — Schůzka skautů
  • 12.1.    17:00   Bazén      — Společná schůzka v bazénu 

Důležitá věc:

Vybíráme reg­is­traci&odd­ílový příspěvek na rok 2017 — 600Kč na čle­na. Reg­is­trace se kon­cem měsíce ode­vzdává vyšším orga­ni­za­čním jed­notkám, takže to HOŘÍ

Marťan