Schůzky skautů

První schůzka skautů v novém škol­ním roce bude v pátek 14.9. 2018  od 17:30 do 19:00 v loděni­ci. Bude­me čekat na Járu, Fil­i­pa, Johanku, Aničku, Lukáše, Kryšto­fa, Jáju a Ven­du.

Marťan

Představba tábora

V sobo­tu 23.6. proběh­ne pláno­vaná před­stavba táb­o­ra. Prosíme rodiče o pomoc s touto akcí.

Sraz buď v 7:15 u loděnice (bude­me naklá­dat lodě) a nebo v 9:00 na Klad­inách ve mlýně, kde se složí lodě, dovy­seče a dopohrabe se tábořiště, vyrazí se do lesa těžit dřevo, vykope­me jámy co budou potře­ba a zbudu­je­me kon­struk­ci mola. Mys­líme že do 14 hod­in by mělo bát vše hotovo.

 

Marťan

 

NAVIGAMUS 2018

S SEBOU : stan po dom­lu­vě, jíd­lo na čtvrtek, věci na vodu, plavky, něco na hlavu, opalo­vací krém, věci na spaní, kari­matka, spacák, pevná obuv, boty do vody, zápis­ník, KPZ, ešus + hulky nebo příbor, ručník, hygien­ické potře­by, nůž, čín­ský kostým, tenisák, baterka

před odjezdem ode­vzat kar­tičku pojiš­tovny.

ODJEZD ve čtvrtek ve 13h od loděnice

 

PROSIME MĚJTE JEDNO ZAVAZADLO NEDOSAHUJICI OBŘÍCH ROZMĚRU.


Pro team a řidiče: bed­na na jíd­lo, vár­nice, kanys­tr na vodu, vařič, plyn,vesty řád­ně pře­počí­tané a vesty, muže­me i ces­tovní led­ni­ci se stolečkem + ubrus 🙂

Kdo bude mít své jíd­lo muže­me si ho dát do míst­ní led­nice. Máme i sez­nam aler­genu. Jíd­lo je objed­nané 50x50 možnost výběru. V ceně máme i výlet v hod­notě 150kč + ces­tu

 

Výpravě zdar vaše VODNI LISKYHB 🙂

Update — Šlapánka

Ahoj,

zítra všem doporuču­ji vzít si boty do vody, značně to urych­lí pře­sun lodí přes stu­peň.

A taky jsem, s mírným zpožděním, nahrál na odd­ílové rajče fotky z “Orlov”. 🙂

Lobo